ManşetSağlık

Çevre ülkelerin vaka sayılarının halen yüksek olduğu ve ülkemizdeki yerel vaka sayısının ciddi artış gösteriyor

KTTB COVID-19 Bilimsel Kurulu ve Yönetim Kurulu tarafından açıklamalar

*Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlarının yerinde ve uygun olduğu değerlendirilmiş olup, bunlara ek olarak yüksek riskli alanlarda çalışanların (oteller, sağlık çalışanları, diş hekimleri, eczaneler, gümrük çalışanları, hava ve deniz limanları ve kara sınır kapılarında çalışanlar, mahkemeler, polisler, restorantlar vb. gibi işletmeler) yapılmakta olan rutin taramaların artırılmasının,

* Farklı isimler altında ruhsatlandırılmış yiyecek/içecek servis eden işletmelerle ilgili kararın gözden geçirilmesi ve/veya bu gibi işletmelerin denetimlerinin sağlanmasının,

* Eğitim ve öğretim kurumlarında ortaya çıkan pozitif vakalar dikkate alınarak bu kurumlarla ilgili tedbirlerin ve denetimlerin artırılmasının ve periyodik tarama testlerinin uygulanmasının,

* Toplu ibadetlerin kaldırılmasının,

* Alınan kararların 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasının,

* Acil Durum Hastanesi olarak açılan binanın gerekli personel ve altyapı organizasyonunun ivedilikle tamamlanarak hizmete geçirilmesinin,

* FDA veya EMA onayı almış COVID-19 aşılarının rutin aşı uygulamalarında kullanılmasının ve Sağlık Bakanlığı tarafından hızlıca risk grubu sıralaması ve öncelikli aşılanacak grupların belirlenmesi, aşılama programı şekil ve monitörizasyona dair çalışmaların tamamlanmasının önemli olduğu vurgulanmıştır.

*Bugüne kadar alınan ve halen yürürlükte olan kararların denetimlerinin yapılarak uygulanmalarını artırmanın gerekli olduğu belirtilmiştir.

 

Bununla birlikte;

*Salgın kontrolünde toplumun önlemelere uyumunun en önemli faktörlerden olduğu unutulmamalıdır.

*Ülkemizde kaynağı belirsiz yerel vaka sayısının artış göstermesi temaslı takibinin etkin bir şekilde yapılmasını zorlaştırabilmektedir. Bu nedenle kişilerin duyarlı davranması ve bahsedilen önerilere uyulması önem taşımaktadır.

1- Herhangi bir solunum yolu semptomu veya SARS CoV-2 semptomu gelişmesi halinde (öksürük, ateş, boğaz ağrısı, nefes darlığı, koku-tat alma bozukluğu vb.)  maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı ve SARS CoV-2 PCR testi yaptırılmalıdır.

2-Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalıdır.

3-Öksürme, hapşırma gibi şikayetleriniz varsa kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalıyorsanız ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

4-El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.

  • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas ettirilmemelidir.

6-Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).

7-Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir.

8-Kapalı ortamların sık havalandırılması, iç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

 

 

Maske kullanım önerileri

Ne cins maske olursa olsun mümkün olan en büyük yararı sağlayacak şekilde kullanılması ve bulaşın önlenmesi açısından doğru şekilde kullanımı temel önemdedir. WHO, doğru maske kullanımı açısından aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:

  • maskeyi takmadan önce el hijyeni;
  • maskeyi dikkatli biçimde yerine yerleştirme; maskenin ağzı ve burnu örtmesi, burun kemerine oturtulması ve maske ile yüz arasında mümkün olan en az boşluğun kalmasını sağlayacak biçimde sıkıştırılması;
  • maske yüzdeyken maskeye dokunulmaması;
  • maskenin uygun biçimde yüzden çıkarılması: maskenin ön tarafına dokunmadan arkadan çözülmesi.
  • maskeyi çıkardıktan sonra ya da kazayla dokunulmuşsa ellerin alkollü bezle temizlenmesi ya da su ve sabunla yıkanması;
  • nemlenmiş maskenin yerine yeni ve kuru olanının takılması için hemen çıkartılması;
  • tek kullanımlık maskelerin yeniden kullanılmaması;
  • tek kullanımlık maskelerin her kullanımdan sonra hemen atılıp bertaraf edilmesi.

 

Saygılarımızla,

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (a)

Dr. Derlen Özgeç Ruso

Koruyucu Hekimlik ve Halk Sağlığı Sorumlusu

Diğer Haberler