EkonomiGenelKıbrısManşet

Kadınlar, çalışma hayatında çok geride

İstatistik Kurumu verileri, çalışma hayatında kadınlar ile erkekler arasında halâ çok derin bir uçurum olduğunu gösteriyor

İşgücüne katılma oranında kadınlar erkeklerin çok gerisinde kalırken, işsizlik oranında kadınlar erkekleri ikiye katlıyor

Çalışan kadınların %90.8 gibi ezici bir çoğunluğu “hizmetler sektöründe” istihdam edildi

Genç kadınlarda kayıtlı işsizlik oranı %26’dan daha fazla

ÖZEL HABER

GENÇ KADINLAR İŞSİZ…

KKTC’de kadın nüfusunun %74,1’i (132 bin 064) çalışma çağındaki nüfus olan 15-64 yaş grubu içinde yer alırken, istihdamda erkeklerin oldukça arkasında kaldıkları görülüyor. 2021 Hanehalkı İşgücü Anketi’ne göre, istihdam oranı erkeklerde %49 iken, kadınlarda bu oran sadece %30.4 düzeyinde. Bunun tam tersine işsizlik oranının kadınlarda daha yüksek olması ise ülkede kadınların iş bulmakta erkeklerden daha çok zorlandığını ortaya koyuyor. 2021 verilerine göre, kadınlarda ortalama kayıtlı işsizlik oranı %11 düzeyinde, buna karşın “genç kadınlarda işsizlik” oranı ise %26.5 oranında. Bu veri, genç kadınların işsizlikten daha çok etkilendiğini gösteriyor.

ÇALIŞANLARIN %90’I HİZMETLERDE… ,

Resmi veriler, çalışan kadınların %90.8 gibi ezici bir çoğunluğunun “hizmetler sektöründe” istihdam edildiğini gösteriyor. Kadın istihdamında sanayi sektörünün payı %4.6, tarımın payı %2.8 ve inşaatın payı da %1.7 düzeyinde. Kadınların %84.7’sinin ücretli, maaşlı ve yevmiyeli olarak çalışmak zorunda olduğu görülürken, sadece %13.1’i kendi hesabına/işveren. Çalışanlar içinde ücretsiz aile işçisi oranı ise %2.2 seviyesinde. İşgücüne dâhil olmayan nüfusun %54.3’ü ise kadınlardan oluşurken, ev hanımları %35 ile en büyük paya sahip. Bunu %26 ile öğrenciler, %14 ile emekliler ve %10 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.

,

DİKKAT ÇEKİCİ VERİLER…

İstatistik Kurumu’nun açıkladığı dikkat çekici diğer bazı veriler şöyle:

– Nüfusun %45.6’sını kadınlar (178 bin 210), %54.4’ünü (212 bin 535) erkekler oluşturuyor.

– Kadınların daha uzun yaşıyor. 70-74 yaş grubunun %52’si; 75+ yaş grubunun %58’i kadın.

– Kadın ölümlerinin %47.3’ü dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor.

– Doktora ve yüksek lisansını tamamlayan kadınlar, erkeklerden %12.6 daha fazla.

– Üst kademe yöneticilerinin sadece %33’ü kadın.

– Meclis’te 11 kadın milletvekili var (Tüm zamanların en yükseği).

– Belediye meclis üye sayısının sadece %25’i kadın.

 

Diğer Haberler