Güney KıbrısManşet

Stewart “Kathimerini” gazetesine konuştu

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, “Kathimerini” gazetesine açıklamalarda bulundu.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, “Kathimerini” gazetesine açıklamalarda bulundu.

Kathimerini gazetesi ağırlıklı olarak Kıbrıs sorunuyla ilgili soruların yer alığı Stewart ile yapılan söyleşiye yer verdi.

Gazete Stewart’ın, çıkmazın aşılması için yapılması gerekenler konusunda kartlarını (gazeteye) açtığını yazdı.

Habere göre Stewart, “böyle bir şey, ancak siyasi irade artarsa ​​ve iki taraf arasında ortak bir zemin bulunabileceğine dair güven güçlenirse olur” şeklinde ifade kullandı.

Teknik komiteler ve Güven Yaratıcı Önlemler konusunda Stewart, bunların müzakerelerin yerini tutmadığını, ne de müzakerelerde dikkat dağıtan bir şey olduğunu, ancak müzakerelere giden bir yol olduğunu söyledi.

“Kathimerini” gazetesi tarafından Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini yorumlamasının istenmesi üzerine Stewart yorum yapmaktan kaçındı.

Çetinkaya sahası ile ortaya çıkan konuyla ilgili olarak Stewart bu alanın, ara bölge içerisindeki statünün korunması için katı düzenlemelerle geçmişte de olduğu gibi, sadece futbol antrenmanları için kullanılacağını ifade etti.

Bölgenin statüsünün değiştiğine dair iddiaların asılsız olduğunu söyleyen Stewart alanın, ara bölge içerisinde, BM himayesinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, UNFICYP ile ayrı anlaşma talep ederek UNFICYP’e ültimatom verdiği şeklindeki soru üzerine Stewart, tüm konunun, Kıbrıslı Türklerin talebinin yapıldığı ve Birleşmiş Milletler tarafından ele alındığını belirtirken, BM’nin ne geçmişte ne de gelecekte Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı davranacak herhangi bir yaklaşımı takip etmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Yaklaşık bir yıldır Özel Temsilci görevini yürütmesine bağlı olarak herhangi bir ilerleme olmaması konusundaki soru üzerine Stewart, müzakerelerin devam etmesine ilişkin siyasi çıkmazın, bu müzakereler zemini için iki taraf arasındaki uzun süredir devam eden fikir birliğinin çökmesini yansıttığını söyledi.

Güven Yaratıcı Önlemlerin çıkmazın aşılabilmesi için bir yöntemi teşkil edip etmeyeceği yönündeki bir soru üzerine Stewart, teknik komitelerde yapılan önemli çalışma da dahil olmak üzere Güven Yaratıcı Önlemler ve iş bağlantılarına yönelik, yılın başından itibaren bazı olumlu gelişmeleri gördüklerini ifade etti.

Stewart açıklamasının devamında bir dizi başka konuda da ilerlemeye yakın olduklarını belirtti.

İki liderin ve onların temsilcilerinin kendisiyle ve BM Genel Sekreteri de dahil olmak üzere BM liderliğiyle bir araya gelmeye ve görüşmeye devam ettiklerini belirten Stewart sonuç olarak önümüzdeki dönemde böyle bir şey yapmayı sonlandıracaklarına dair bir belirtinin bulunmadığını da söyledi.

Stewart bir başka soru üzerine Economist toplantısında yapmış olduğu açıklamaya atıfta bulunarak orada da vurguladığı gibi en kritik konunun, toplumun tüm parametrelerinin ve ekonominin tüm sektörlerinin aktif ve sık etkileşimi yoluyla iki toplum arasındaki bağları yeniden inşa etmek olduğunu belirtti.

Stewart, Kıbrıs sorunun çözümlenmesinde bir ümit var olacaksa o zaman Kıbrıslıların, ayrı ayrı değil yeniden birlikte yaşama perspektiflerini kendi aralarında pekiştirmeye başlaması gerektiğini söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesini isteğinin anımsatılması ve bu talebin realist olup olmadığı şeklindeki bir soru üzerine Stewart, realist olduğunu, BM’nin, Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının rehberliğinde kaldığı sürece Kıbrıs’taki duruma ilişkin tek yaşayabilir ve sabit çözümün, iki tarafın da aynı iradesiyle uygulanan ortak kabul görmüş bir çözüm olduğunu ifade etti.

Stewart, Crans Montana’da bir çok şeyin sağlandığını, müdahil tarafların uzlaşma sağlaması durumunda bunların çözüm ile ilgili gelecekteki müzakerelerde değerlendirilebileceğini söyledi.

Seçimler sonrasında önlerinde yeni bir çerçevenin bulunabileceği yönündeki sözlerinin anımsatılması ve bu yeni çerçevenin federasyon ve iki devlete dayalı çözüm arasında olup olmadığı sorusu üzerine Stewart, kendisinin seçimlerin ardından yeni oyuncuların ortaya çıkabileceğinden ve bunların, Kıbrıs sorunu etrafındaki dinamikler üzerinde yaratacakları etkiyi- ya daha iyi ya da daha kötü- bilmediklerini ifade etti.

Doğu Akdeniz’deki gerilimden BM’nin endişe duyup duymadığı şeklindeki bir soru üzerine Stewart, BM’nin Kıbrıs’ta ve Doğu Akdeniz geniş bölgesindeki gerilime ilişkin endişelerini yinelediğini söyledi.

Stewart, BM Genel Sekreteri’nin bu anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü vurguladığını ayrıca Türkiye ve Yunanistan’ı, gerilimi azaltılmaları için dialoğu sürdürmeleri yönünde cesaretlendirdiğini ifade etti.

Diğer Haberler