KıbrısManşet

Yarkıner, “Arıklı, katı yakıtla çalışan santral olmadığını bilmiyor”

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası yaptığı açıklama ile başbakan, ulusal birlik partili bakan ve milletvekillerine seslendi

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası yaptığı açıklama ile başbakan, ulusal birlik partili bakan ve milletvekillerine seslendi.

KTMMOB Makina Mühendisleri Oda Başkanı Ayer Yarkıner’in yaptığı açıklama şöyle;

“Sayın KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in ve Ulusal Birlik Partili Bakan ve Milletvekillerinin Bilgisine;

 

Sayın Erhan Arıklı’nın, Kamusal yarar esasında yeniden konunun değerlendirmesini talep eden ve bu maksatla mücadele veren EL-SEN‘e, saldırması KTMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından da üzülerek takip edilmektedir.  Sayın Erhan Arıklı’nın enerji tedariki konusunda herhangi bir sorumluluğu ve bu konuda karar alabilecek teknik bilgisi olmadığı da bu açıklamalarından görülmüştür.

Sayın Arıklı KKTC’de Katı yakıtla çalışan santral olmadığını bakanlık yapmış olmasına rağmen bilmiyor.  Her çıktığı programda KKTC’nin katı yakıt ile enerji ürettiğini söylüyor .

Ekonomi Bakanlığı döneminde sanki santralleri hizmete hazır durumda muhafaza etmeyi başarmış gibi, bakım onarım hizmetlerini şeffaf rekabetçi ve gerçek ihtiyaca uygun teknik şartlarda ve bedelde karşılanmasına katkı koymuş gibi, rekabetçi rayiç bedeller ile şeffaf ihale ile evsafına uygun yakıt tedarikini yapabilmiş gibi EL–SEN’i suçluyor. Hâlbuki KIB-TEK‘in üretebilme zaafiyetinin sorumlusu olduğu aşikârdır.

KIB-TEK AKSA‘ya kW başına 4 Cent ödüyormuş.  17 Cent e nasıl ulaşılıyor? Peki 4 Cent/kW kira bedeli yap işlet modeli için rayiç bedel mi? Sn. Arıklı’nın benzer bir tesisin kurulma, işletme ve sahibi olma maliyetini bilmediği, buna rağmen vahşi kazanç hırsı olan bir sermaye ile direk alım anlaşması yapılması konusunu ısrar etmesinin geçerli nedeni yoktur.

Sayın Arıklı; İhale yasasının 24.’ncü maddesinin kamusal yarar açısından değiştirilme gereği nedir?. Bu değişiklik ile hangi kamusal yarar elde edilecektir. AKSA kablo ile elektrik taşıyan tek / yegâne bir firma mıdır?

Sayın Başbakan, UBP’li Bakanlar Milletvekilleri; Kablo ile elektrik dâhil hangi teknolojinin KKTC enerji ihtiyacının karşılanmasında en uygun, en sürdürülebilir ve bir devlet gibi enerjiyi yönetebilecek hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunu, KTMMOB, Makina ve Elektrik Mühendisleri Odaları, Ticaret Odası, tüm ekonomik örgütler ile birlikte hatta EL-SEN’in de olacağı komitede teknolojik gelişmelerden Enerji yönetiminde nasıl istifade edeceğimizi tartışalım, kablo en uygun enerji tedarik vasıtası olduğuna dair bir tespit her kimde varsa bu toplantıda tartışılsın. Toplantıya hükümet olarak her kimi isterseniz dâhil ediniz.

Sayın Olgun Selçuk Amcaoğlu’nun; Sendika ile görüşerek çözüm üretme gayretine teşekkür ederiz. Kamu yararına çözüm üretecek kararların alınması için bu yasanın değiştirilmesinin gereği olmadığı hususunu Makina Mühendisleri Odası olarak teyit ediyoruz. Bu konuyu da Pazartesine kadar herkes ile kamu önünde tartışmaya hazırız.

Sayın UBP Milletvekilleri; Değiştirmek istediğiniz maddenin adı “doğrudan alım“dır. Yani bu maddeye gelene kadar gerekli fizibilite çalışmalarınızı yapabileceğiniz yetki ilgili Yasanın 23.’ncü maddesinde idareye veriliyor. İdare KIB-TEK’dir ve Enerji Bakanlığıdır. Dolayısı ile Sayın Erhan Arıklı‘nın AKSA ile enerji konusunda görüşme yetkisi hiç yoktur.

Sayın Arıklı’nın mesnetsiz savunduğu Kablo ile elektrik taşınmasının fizibilite raporu olmadan maliyet analizi olmadan, kullanım süresi hizmete amade olma taahhütleri olmadan maliyete etki edecek bakım onarım maliyeti olmadan, tüketici maliyeti belirlenmeden, teminat olmadan yasal değişiklik ısrarının KAMU MENFAATİ AÇISINDAN ne teknik ne de idari açıdan geçerliliği yoktur.

Diğer Haberler