KıbrısManşet

“Kadınların Çözüm Süreçlerindeki Rolü” konulu serginin kapanış resepsiyonu düzenlendi

“Sürdürülebilir Bir Geleceğin Yolu: Kadının Kıbrıs Görüşmelerine Katkısı” konulu sergi dün akşam düzenlenen kapanış resepsiyonuyla sona erdi.

“Sürdürülebilir Bir Geleceğin Yolu: Kadının Kıbrıs Görüşmelerine Katkısı” konulu sergi dün akşam düzenlenen kapanış resepsiyonuyla sona erdi.

Etkinlikte konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, kadının çözüm sürecinde etkin katılımının önemini vurguladı.

Ledra Palace Otel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki İyi Niyet Misyon Ofisi tarafından, kadının Kıbrıs müzakere süreçlerindeki rolüne ışık tutmak amacıyla düzenlenen serginin son gecesinde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs Rum Yönetimi Müzakerecesi Menelaos Menelau ve adada görev yapan bazı büyükelçiler de katıldı.

Sergide, iki taraf arasındaki görüşmelerde liderlerin siyasi veya hukuki danışmanı, teknik komitelerde eş başkan veya çalışma grubu üyesi olarak görev alan kadınların fotoğrafları yer alıyor.


STEWART: KIBRIS GÖRÜŞMELERİNDE GÖREV ALAN KADIN SAYISI VE ÜSTLENDİKLERİ GÖREVLER ÇOK ÖNEMLİDİR
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart, serginin kapanış resepsiyonunda yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının Kıbrıs sorununun çözümü için yapılan görüşmelerde kadının kilit sayılan ve zaman içerisinde artan rolüne dikkat çekmek olduğunu kaydetti.

Etkinliğin önemine atıfta bulunan Steward, “Öncelikli olarak çözüm süreçlerinde görev alan kadının katkıları fark edilmemiştir” dedi.

Kadının görüşme süreçlerine katılımının arttırılması gerektiğini de belirten Stewart, “Ancak şu da kabul edilmelidir ki Kıbrıs görüşmelerinde görev alan kadın sayısı ve üstlendikleri görevler çok önemlidir, Birleşmiş Milletler’in aracılık yaptığı tüm görüşmelerden da daha fazla” dedi.

Kadınların erkeklerle eşit oranda yer aldığı çatışmaları önleme, arabuluculuk ve çözüm süreçlerinin çok daha başarılı olduğunu, bunu gösteren veriler bulunduğunu kaydeden Stewart, “Birleşmiş Milletler açısından kadını barış süreçlerine dahil etmek sadece adalet, eşitlik sağlamak değildir. Bunu, barışı sağlama alanında akıllıca bir hareket olarak da görüyoruz” dedi.

Stewart, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum liderlerinin, kadınların çözüm sürecine veya nihai bir çözüm sürecine eşit ve etkin bir şekilde dahil edilmeleri konusunda bir hareket planı üzerinde anlaşmaya varmalarının Güvenlik Konseyi tarafından olumlu karşılandığını da ifade etti.

Planın Cinsiyet Eşitliği ile ilgili Teknik Komite tarafından hazırlandığını da belirten Stewart, “Geriye kalan planın hayata geçirilmesidir ki bu konuda hepimize görev düşüyor” dedi.

Stewart ayrıca, BM’nin Adada kalıcı ve kabul edilebilir bir çözüm için tüm Kıbrıslılarla çalışma kararlılığının devam ettiğini kaydetti.

 

KARABACAK: YERLEŞMİŞ ATAERKLİK KADINLARIN SİYASETTE ETKİN YER ALMASINA ENGEL OLMAYA DEVAM EDİYOR
Pek çok kez müzakere heyetinde yer alan, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak da konuşmasında, serginin Kıbrıs çözüm süreçlerinde görev alan, vazgeçilmez ancak çok bilinmeyen kadınların fotoğraflarından oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığında ilk görevini 2001’de Annan Planı’nın hazırlanmasında aldığını, 2001’den sonra ara ara görevler aldığını anlatan Karabacak, İsviçre’de yer alan müzakerelerde heyette bulunan üç kadından biri olduğunu ve her birinin de sürece farklı açılardan katkıda bulunduğuna inandığını ifade etti.

Bir anne olarak kadınların sosyal sorumluluklarından edindikleri becerilerle sürece katkıda bulunduklarına inandığını belirten Karabacak, annelerin pek çok görevi bir anda yürütme zorunda olduğunu, annelerin iş ve ev hayatı arasında denge kurması gerektiğini, bu durumda aile fertleri arasında bir ara yol bulmak için da sürekli olarak kendisini bir müzakere süreci içerisinde bulunduğunu anlattı.

Karabacak, kadınların katkısının, cinsiyetçi ibareleri dışlayan maddelerin de bulunduğu Kıbrıs Türk tarafınca hazırlanan önerilerde de görülebileceğini ifade ederek, “Tarafı olduğum müzakerelerin başarısı için çok çalışmış olmamıza rağmen, müteaddit kez başarısız sonuçlanmasından dolayı hayalkırıklığı yaşadığımı ifade etmek isterim. Halen, kadının liderliği ve delegasyonlarda faal ve etkin katılımının, taraflarca kabul edilebilir, kalıcı kapsamlı bir çözüme olumlu katkısı olacağına inanıyorum” dedi.

Hareket planında, nihai bir çözüm süreci için oluşturulacak delegelerde 3’te 2 oranında bir cinsiyet sınırlaması getirildiğini belirten Karabacak, kadınların siyasette daha çok yer almasının da çözüm süreçlerinde görevlendirilecek heyetlerde yer almasını etkilediğini ifade etti.

Karabacak, “Yerleşmiş ataerklik, erkek merkezli kültürel ve siyasi partiler, kadınların siyasette daha etkin yer alması için engel olmaya devam ediyor” dedi.

HADJİKYRİACOU: KIBRIS ÇÖZÜM SÜRECİNDE KADINLARIN ALDIĞI GÖREVLERİN DÜNYADA BENZERİ YOK
Cinsiyet Eşitliği ile ilgili Teknik Komiteyi temsilen Soula Hadjikyriacou da konuşmasında, liderlerin üzerinde mutabık kaldığı Hareket Planı çerçevesinde Komitenin farklı görüşlere sahip sivil toplum örgütleri ile ilk tur görüşmelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çalışmanın sonunda bazı tavsiyeler geliştirdiklerini kaydeden Hadjikyriacou, bu tavsiyelerin kadınların gelecekte müzakere masasında, çalışma gruplarında yer almasına yönelik olduğunu ifade etti.

Hadjikyriacou, Kıbrıs çözüm süreçlerinde kadınların zaman içerisinde daha önemli görevler almaya başladığını ancak daha geniş katılım açısından alınacak daha çok yolun bulunduğunu, Kıbrıs’taki çözüm süreçlerinde kadının aldığı görevlerin dünya genelinde benzeri olmadığını ifade etti.

Diğer Haberler