KıbrısManşetSiyaset

Vatandaşın mevcut hükümetten fazla bir umudu yok

CMIRS’in araştırmasına göre her 3 kişiden 1’i mevcut hükümetin aile bütçesi, sağlık ve ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor

Göç Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi (CMIRS) tarafından yapılan bir araştırmada, ülkede yaşayan üç kişiden biri, mevcut hükümetin aile bütçesi, sağlık ve ekonomi üzerinde olumsuz etkisi olduğunu düşünüyor.

CMIRS her 3 ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiği çalışmada Kıbrıslı Türklerin siyasi güven, sosyal güven, bireysel özgüven, mutluluk algısını ölçerken, bu oranların zaman içerisinde birbiriyle ilişkisi yanında, yaşanan gelişmelerden halkın ne şekilde etkilendiğini araştırıyor.

CMIRS’in Mart 2021 tarihli araştırmasında yeni oluşturulan hükümetin aile bütçesi, sağlık ve ekonomi üzerindeki (varsa) etkisi de soruldu.

Ortaya çıkan sonuçlara göre, katılımcıların %58.23’ü yeni oluşturulan hükümetin aile bütçesine etkisi olmadığını düşünürken, %34.74’ü yeni hükümetin aile bütçesine olumsuz bir etkisi olduğunu, %7.03’ü ise olumlu etkisi olduğunu belirtti.

Mevcut hükümetin sağlığa etkisinin olumsuz olduğunu düşünenlerin oranı %33.4 iken, olumlu olduğunu düşünenlerin oranı %7.24, etkisi olmadığını düşünenlerin oranı ise %59.36 oranında hesaplandı.

Çalışmada, hükümetin ekonomiye etkisi olmadığını belirtenlerin oranı %55.22 düzeyinde, olumsuz bir etkisi olduğunu düşünenlerin oranı %37.75 düzeyinde saptanırken, olumlu bir etkisi olduğunu düşünenlerin oranı ise %7.03’te kaldı.

HÜKÜMETTEN BEKLENTİLER

500 kişi ile telefon anketiyle yürütülen araştırmada yeni oluşturulan hükümet ile ilgili beklentiler şöyle şekillendi:

– Her 10 katılımcıdan yaklaşık 4’ü yeni oluşturulan hükümet ile ilgili kötümser beklentilere, benzer oranda katılımcı ise yeni hükümetle bir şey değişmeyeceği beklentisine sahip.  Olumlu beklentilere sahip olan kesimin oranı %16 civarında.

– Katılımcıların %43.93’ü yeni oluşturulan hükümetle birlikte ülkenin durumunda bir şey değişmeyeceğini, %39.68’i ülkenin durumunun daha kötüye gideceğini, %16.4’ü ise ülkenin durumunun daha iyiye gideceğini düşünüyor.

– Ankete cevap verenlerin %40.89’u mevcut hükümetle birlikte ekonominin durumunda bir şey değişmeyeceği, %43.12’si ülkenin ekonomik durumunun daha kötüye gideceği, %15.99 ise ülkenin ekonomik durumunun daha iyiye gideceği fikrinde.

– Katılımcıların %44.22’si yeni oluşturulan hükümetle birlikte pandemi yönetiminin durumunda bir şey değişmeyeceğini, %38.34’ü daha kötüye gideceğini, %17.44’ü ise daha iyiye gideceğini savunuyor.

– Ankete katılanların %69.05’i hükümeti başarısız, %30.95’i ise başarılı buluyor. Ancak, katılımcılara göre muhalefet hükümetten daha başarısız!

– Katılımcıların %86.3’ü muhalefeti hükümetten daha başarısız buluyor. Ankete cevap verenlerin çoğunluğunun hükümeti başarısız bulduğu bir ortamda muhalefetin daha da başarısız bulunması, oldukça düşündürücü bir sonuç olarak ortaya çıkıyor.

VATANDAŞ PANDEMİ DÖNEMİNİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

%59.47: Toplumsal dayanışmada başarı sağlandı,

%61.55: Devlet otoritesi başarısız oldu,

%53.78: Sağlık sistemi başarılı oldu,

%55.12: Sağlık örgütleri başarılı oldu,

%63.87: Hükümet başarı sağlayamadı,

%71.37: Muhalefet başarısız oldu,

%69.75: Sağlık (eski) Bakanı başarılıydı,

%61.91: Belediyeler çalışmalarında başarılıydı.

Diğer Haberler